RoHS - Verklaring

Betekenis

Indien gewenst, kunt u onze RoHS-verklaring hieronder downloaden. Deze verklaring staat voor Restriction of Hazardous Substances. RoHS gaat over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.  In 2011 is deze Europese Richtlijn (2011/65/EU) in werking getreden. 

RoHS-verklaring(.pdf)