REACH-verklaring

Wat is REACH?

Vanaf 1 juni 2007 is REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Chemische stoffen) in werking getreden. Dit is een nieuwe Europese wetgeving die beter aansluit op milieu- en veiligheidswetgevingen dan andere wetten. Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren.  Ook u heeft met REACH te maken, want producent, leverancier, distributeur en eindgebruiker dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het naleven van deze wetgeving. 

Doelgroepen REACH

De volgende 3 groepen hebben met REACH te maken en hebben ieder verschillende rollen en verplichtingen:

·         producenten/importeurs

·         distributeurs

·         gebruikers


Verklaring opvragen

 Als service bieden wij u de mogelijkheid om deze verklaring te downloaden. 

REACH-verklaring(.pdf)